Välkommen till anmälningssidan för Kunskapsveckan i Lund 2014

Välj först om du vill

Anmäla en person >>

eller om du vill göra en gruppanmälan >>

 

Om du har några frågor kring anmälan hör av dig till Joanne Hurman på 046 222 07 07 alternativt joanne.hurman@education.lu.se